Graceful Bombardment - Pencil Thin Mustache

Ett arbete som jurist

Jag arbetar just nu som Jurist i Stockholm. Det är ett jobb som jag har strävat efter i flera år och nu så jobbar jag äntligen med det. Jag har alltid vart intresserad av att hålla på med lagar och så. Jag vill hjälpa till med att göra rätt och så i samhället. Jag vill dock inte bli polis eftersom att jag inte skulle klara av det tror jag. Men det här är något som jag är bra på och klarar av så det passar mig riktigt bra tror jag!